© www.onshuisvandemuziek.nl - Made by JoZ 2014
Welkom en doelstelling Nieuws-noten Wie mag lid worden Wat bieden wij Projecten en lessen Wat kost het Clublid worden Inschrijfformulier Vriend worden Onze vrienden Wie is wie? Links Contactgegevens en Colofon

“School-noten”

Project “School-noten”  voor kinderen van groep 3 t/m 8 Als “Ons huis van de muziek” denken wij dat het goed is aan te sluiten bij de muzieklessen op school. Daarom hebben wij de basisschool bezocht om te komen tot een naschoolse activiteit. In samenwerking met Basisschool ’t Kempke en onze muziekdocente is er een naschoolse activiteit ontstaan welke gegeven wordt óp de basisschool en aansluitend aan de lessen. Thema: “Muziek als basis”. Onder de deskundige leiding van Willeke Simons kunnen de kinderen kennis maken met muziek(instrumenten) in de breedste zin van het woord en samen met anderen muziek maken. Bedoeld voor kinderen vanaf groep 3. De lessen sluiten aan op de reguliere muzieklessen op school, vinden plaats op school en zijn direct ná schooltijd. De projecten duren 10 of 12 weken. Kinderen kunnën doorstromen naar “Schoolnoten 2”. Vraag om informatie